ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

องค์เจ้าชีวิตอยู่ใกล้ อยู่ด้วยกันกับเราในตอนนี้ ผมรู้ได้อย่างไรน่ะหรือครับ พระองค์มาเกิดในรางหญ้า พระองค์เดินอยู่ท่ามกลางเราในตอนที่ทำงานของพระองค์ พระองค์ทนทุกข์ทรมานกับเราและเพื่อเราที่กางเขน เรารู้ว่าในความเศร้าโศก การทดลอง ความยากลำบากต่างๆ พระองค์อยู่ใกล้เราเพื่อช่วยเรา แล้วเราจะเปิดใจให้พระองค์และแสวงหาให้พระองค์อยู่ใกล้เราไหมครับ อย่าให้ปัญหาและความเจ็บปวดนำคุณให้ห่างไปจากพระเจ้า หรือสงสัยว่าพระองค์อยู่ใกล้หรือเปล่าเลยนะครับ ขอให้คุณให้พระองค์ดึงคุณเข้าไปใกล้พระองค์

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์วันนี้ ขอให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิต พระบิดา ขอพระองค์ที่จะอวยพรคนที่กำลังต่อสู้กับความเชื่อ และความเจ็บปวดหรือความผิดหวังต่างๆ ขอทรงทำงานในใจของพวกเขา และให้พวกเขารู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยกับพวกเขา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น