ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้ามีอะไรที่เราไม่ชอบทำ เราก็ยังไม่ทำ บางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่พระเจ้าสนใจเราว่าเราจะเรียนรู้ที่จะทำเมื่อไหร่! มีบางอย่างที่ชัดเจนในการอดทนในเวลาที่ยากลำบากและรักษาความซื่อสัตย์เมื่อมีปัญหา ก็คือเพื่อที่พระเจ้าจะให้เรามีช่วงเวลาของการรอคอย เพื่อที่จะดูว่าเราแสวงหาพระองค์จริงๆ หรือไม่ หรือเราแค่หาอะไรที่ใหม่ๆ หรือง่ายๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ได้รอคอยข้าพระองค์หลายต่อหลายครั้ง — เพื่อที่ข้าพระองค์จะแสดงให้พระองค์เห็นความเชื่อของข้าพระองค์ การกลับใจจากบาป การเติบโตในความบริสุทธิ์ มาหาพระองค์โดยการอธิษฐาน ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ให้กับผู้ที่ไม่สามารถตอบแทนข้าพระองค์ได้ ..ขอทรงช่วยข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์รอให้พระองค์นำทาง ในการที่ข้าพระองค์ตัดสินใจ ลงมือตามทำความต้องการของตัวเอง และขอทรงให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเมื่อข้าพระองค์โดเดี่ยว ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น