ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความขี้เกียจไม่ได้เป็นแค่ความคิดเท่านั้น แต่เป็นการที่ไม่มีการกระทำเกิดขึ้น มันเป็นการเลือกที่จะเพิกเฉยต่อเรื่องสำคัญ แม้ว่าผลของการเลือกการกระทำเช่นนี้อาจจะไม่ได้เห็นชัดเป็นหลักฐาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผลของความเกียจคร้านก็จะเกิดขึ้น โดยการสะสมสิ่งที่เสื่อมเสียและมีแต่การทำลาย

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ฟื้นฟูข้าพระองค์ให้มีใจที่จะทำในสิ่งที่จริง สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบธรรม ให้ใจของข้าพระองค์เห็นความผิด เมื่อข้าพระองค์เพิกเฉยต่อเรื่ิองสำคัญ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างความเกียจคร้านและความจำเป็นที่ต้องหยุดพัก และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้จัดการหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตของข้าพระองค์อย่างสมดุล ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น