ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารู้ว่าคนที่ทำตามใจพระเจ้าก็มีปัญหาได้ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นปัญหาเหล่านั้น เรารู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ที่มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลด เหตุการณ์ที่ผู้เชื่อถูกข่มเหงในทั่วโลก เปาโลแสดงคำตอบให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขา สิ่งนั้นจะเป็นการช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยาก ไม่ว่าจะเป็นการตายเพื่อไปอยู่กับพระเจ้า หรือจะรอดออกไปจากคุกเพื่อประกาศข่าวดีของพระองค์ (ฟิลิปปี 1:19-23) การที่พระเจ้าช่วยเราเป็นสิ่งที่มั่นคง เรามีชัยชนะเมื่ออยู่ในพระคริสต์ ซาตานไม่สามารถทำอะไรเราได้ ไม่สามารถขโมยเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถแยกเราออกไปได้ (โรม 8:32-39)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงให้ความเชื่อแก่ข้าพระองค์ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ข้าพระองค์ก็จะไม่ถูกแยกออกจากความรักและการช่วยเหลือของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น