ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แทนที่จะเห็นข้อความนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้รับตามสิ่งที่เราต้องการ ให้เรามาดูว่าจริงๆ แล้วข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร — ข้อความนี้เป็นคำเชิญให้เราแสวงหาความรักความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด ในการแสวงหาพระองค์ เราจะพบสิ่งสำคัญของเราอย่างถูกต้องและใจเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆและอะไรที่ไม่ค่า แล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามีในพระองค์ก็คือสิ่งที่เราปรารถนาเป็นที่สุด

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ช้าพระองค์สารภาพว่าบ่อยครั้งใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยสิ่งที่เห็นแก่ตัว แต่ในช่วงเวลาเช่นนี้ พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการมากที่สุด และน้ำพระทัยพระองค์เป็นสิ่งที่ใจของข้าพระองค์ต้องการ ขอทรงโปรดปลุกจิตวิญญาณของพระองค์ในข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมองเห็นการหลอกลวงที่เห็นแก่ตัว ซึ่งทำให้พระองค์ไม่ได้เป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ใจแคบ และเห็นแก่ตัว ขอให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ธรรมดาที่จะรู้จักพระองค์ได้ ไม่ใช่เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รับการเติมเต็ม แต่เพื่อที่พระองค์จะได้รับเกียรติ อธิษฐานเพราะพระคุณของพระองค์และในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น