ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยเสียง ถ้าไม่ใช่เสียงเรา เราก็จะหาอะไรเปิดเพื่อให้มีเสียงกลบความเงียบ การที่มีรายการพูดคุยทางวิทยุมากขึ้น ทำให้เรามีโอกาสที่จะเงียบฟังมากขึ้น แต่น่าเสียดาย ที่บ่อยครั้งเราพูดในสิ่งที่เป็นอันตราย สิ่งที่ทำให้คนฟังรู้สึกเจ็บ พูดในสิ่งโง่เขลาไร้สาระ พระคำของพระเจ้าเตือนเราให้ควบคุมลิ้นของเราและให้สงบเงียบมีมากกว่าเสียงอันดังและไร้สาระของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงประทานสติปัญญาให้ข้าพระองค์ปิดปากของตัวเองมากขึ้น และให้หูของข้าพระองค์ฟังคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์ และชำระคำพูดเพื่อที่คำพูดเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น และนำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น