ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณยึดติดหรือผูกพันอยู่กับสิ่งใดมากที่สุด อะไรคือความปลอดภัย ความแน่นอน ความหวัง และความมั่นคงในเวลาที่คุณมีปัญหา คุณบอกให้คนอื่นทำอย่างไรหรือยึดมั่นกับอะไรในเวลาที่มีปัญหา

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ขอทรงอยู่กับหลายๆคนที่ข้าพระองค์รู้จัก ที่กำลังอยู่ในช่วงของการทดลองและสิ่งล่อลวงต่างๆ ขอทรงใช้ให้ข้าพระองค์เป็นพระพรและให้กำลังใจพวกเขา ขอทรงอุ้มชูพวกเขาขึ้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ และสุดท้ายนี้ พระบิดาเจ้า ขอทรงให้กำลังแก่พวกเขาในการที่จะยึดมั่นในพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น