ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ไถ่เราออกจากพันธะความบาปของเราเท่านั้น แต่พระองค์ให้เราแน่ใจว่าพระองค์จะให้ที่ลี้ภัยสำหรับคนที่วางใจในพระองค์ อนาคตของเราขึ้นอยู่กับพระองค์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่เราจะจัดหาหรือปกป้องในสิ่งที่เราต้องการได้

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกนี่ ข้าพระองค์วางชีวิตและอนาคตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นเมื่อข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น