ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูใช้คำที่แรงมาก พระองค์มีเหตุผลที่ต้องการจะเน้นย้ำว่าคริสเตียนจะต้องตระหนักว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นวัฒนธรรมหลัก การเป็นสาวกองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทและอุทิศตน คนส่วนใหญ่ต้องการในสิ่งที่ได้มาง่ายๆและไม่ยุ่งยาก คุณค่าของการเป็นสาวกจะไม่ได้อยู่ที่การเป็นวัฒนธรรมหลัก พระเยซูกำลังบอกกับเราว่า "ดังนั้น จงเตรียมพร้อม เพื่อที่จะเผชิญหน้าต่อการวิจารณ์และการปฏิเสธ" ในเมื่อเรารู้ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนจิตใจของคนเรา เราก็สามารถเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นๆ และนำพวกเขาให้ใกล้ชิดกับพระองค์ได้ และสำหรับเราเอง ความรอดที่มีสง่าราศีกำลังรออยู่ที่สิ้นสุดของการเดินทาง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้กับข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์หมดความอดทนต่อคนที่อยู่รอบข้าง และมองว่าพวกเขาเป็นศัตรู แทนที่จะมองว่าพวกเข้าเป็นเป้าหมายที่พระองค์จะสำแดงพระคุณของพระองค์ ขอทรงโปรดประทานสติปัญญาและความกล้าหาญ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถเข้าใจในโลกนี้และเข้าใจถึงความปรารถนาที่พระองค์อยากช่วยพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น