ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าภาระของตัวเองก็หนักเกินพอที่จะคิดไปช่วยใครได้ แต่พระเยซูเตือนว่า ถ้าผมอยากจะเป็นเหมือนกับพระองค์ ผมจะต้องเป็นผู้แบกภาระ พระองค์ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเรา เพื่อมาแบกภาระที่หนักอึ่งที่เราแบกอยู่ องค์เจ้าชีวิตยอมตายเพื่อปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระจากบาป ความตายและนรก ที่หนักอึ้งอยู่บนบ่าของเรา พระเยซูได้อวยพรเราด้วยการแบกภาระที่หนักอึ้งของเรานี้ เพื่อเราจะได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่อยู่รอบตัวเราได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความรักความเมตตา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นถึงภาระของคนที่อยู่รอบตัว และช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเขาด้วย ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นพระพรให้กับคนที่มีปัญหาหรือท้อแท้สิ้นหวัง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้วิธีที่จะช่วยผู้อื่น เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น