ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่รู้ว่าจะพูดอะไรในเวลาที่เหมาะสมเป็นของประทานที่ดีเยี่ยมนะครับ แต่คนที่พูดเก่งๆ ก็ยอมรับกันว่าคำพูดที่ดีที่สุดของเขาหรือเธอก็ไม่ได้ดีเท่าคำที่มาจากพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ต้องแก้ตัวในการพูดที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นของเรา หรือพูดโดยไม่มีความปราณี หรือพูดผิดในเวลาที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้ออ้างสำหรับการไม่ใส่ใจว่าจะพูดอะไรออกมา การที่เราไม่สนใจทางด้านจิตวิญญาณให้ตรงกับความต้องการของเพื่อนของเราก็เอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ เราหลอกตัวเอง ถ้าเราจะบอกว่าไม่รู้พระคัมภีร์มากพอที่จะอวยพรผู้อื่นด้วยคำพูดที่สุภาพในเวลาที่เหมาะสม ฟังคนอื่นหลังจากที่ได้ฟังพระเจ้าในพระคำของพระองค์ คือสิ่งที่จะปรับหูและใจของเราที่จะอวยพรคนอื่นๆ

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยง ข้าพระองค์จะใช้เวลาของข้าพระองค์ส่วนมากในวันนี้กับคน บางคนรู้จักพระองค์ แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ขอทรงโปรดให้ปัญญาข้าพระองค์ที่จะบอกสิ่งที่จะนำคนมาใกล้ชิดพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีคำพูดที่จะช่วยเหลือและความหวังสำหรับผู้มีปัญหา ขอให้ข้าพระองค์มีคำพูดอ่อนโยนสำหรับคนที่อ่อนแรง ขอให้ข้าพระองค์มีคำพูดนำทางสำหรับคนที่สับสน พระบิดา ข้าพระองค์ ขออธิษฐานให้คำพูดใดๆ ของข้าพระองค์ในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์และนำโดยวัตถุประสงค์ของพระองค์ เพื่อให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น