ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงเวลาที่น่ากลัวและมีภัยพิบัติ คนมักจะถามกันประจำว่า "พระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลาแบบนี้?" แต่บ่อยครั้งที่เราให้พระเจ้าอยู่นอกชีวิตของเราและมองหาพระองค์เมื่อเราหมดหวังและไม่มีตัวเลือกอื่นๆ เมื่อมีสิ่งที่ดีกำลังเกิดขึ้น เราไม่ค่อยพูดว่า "พระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลาแบบนี้? ทำไมครับ ก็พระองค์อยู่ที่นี่กำลังอวยพรเราให้เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความดีของพระองค์นะครับ!" พระเจ้าขอให้เราที่จะหันไปหาพระองค์ และแสวงหาพระองค์ทั้งในเวลาที่ดีและไม่ดี ไม่เพียงแต่เราจะได้พบพระองค์เท่านั้น พระองค์จะกลับมาหาเราและเดินไปกับเรา

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้เราสำหรับการแสวงหาทางของเราเอง เรายอมรับว่าเราได้เดินหลงจากทางของพระองค์ แม้ว่าเราจะมีพระคัมภีร์ เรามักจะไม่ใช้โอกาสที่จะฟังสิ่งที่พระองค์พูดผ่านมาทางคำ แม้ว่าเรามีโอกาสมากมายที่จะสรรเสริญพระองค์ และอธิษฐานต่อพระองค์ บางครั้งพระองค์ก็เพียงได้ยินจากเราเมื่อเรามีปัญหาที่ผ่านไม่ได้เท่านั้น พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ไม่ได้ให้ความสำคัญในสายสัมพันธ์ของข้าพระองค์กับพระองค์ และไม่ได้แสวงหาว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์มากเท่าที่ควร ขอทรงโปรดอยู่กับข้าพระองค์และคริสตจักรของพระองค์ ในขณะที่เราแสวงหาพระองค์และการสถิตอยู่ของพระองค์ในทุกวันในชีวิตของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น