ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเราก็โง่ใช่ไหมครับ! เราพยายามซ่อนสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เรากำลังวางแผนจากพระเจ้า แน่นอนว่าเรากำลังหลอกตัวเองเท่านั้น การที่พระเจ้ารู้แผนการของเราและเห็นการกระทำของเราเหมือนเป็นเรื่องไม่ดี แต่เมื่อคิดดูดีๆ ไม่ดีหรือครับที่พระเจ้าเห็นทุกอย่างรวมถึงแรงจูงใจและความคิดของเรา สิ่งนี้จะทำให้เกิดความยุติธรรม และความผิดพลาดของเราจะได้รับการประเมินในแง่ของแรงจูงใจของเรา ไม่ใช่เพียงประเมินจากความล้มเหลวของเราเท่านั้น! ยิ่งไปกว่านั้น ยังหมายถึงว่าผู้ที่วางแผนที่จะทำอันตรายแก่เราจะต้องตอบต่อพระเจ้า และเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ "การเอาคืน" หรือ "การแก้แค้น"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ได้พยายามที่จะซ่อนแผนและความคิดของข้าพระองค์จากพระองค์ ขอทรงสร้างจิตใจใหม่และสะอาดแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่กลัวที่พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของข้าพระองค์ โดยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ที่อยากจะเป็นเหมือนพระองค์ และอยากที่จะสัมผัสว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะอยู่อย่างทุ่มเทเพื่อรับใช้แผ่นดินที่มีสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น