ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบที่เพื่อนคนหนึ่งร้องขออธิษฐานกับพระเจ้าเสมอว่า "พระบิดา ขอทรงทำให้ข้าพระองค์ถ่อมใจด้วย" การเปลี่ยนแปลงเป็นงานหนักและต้องใช้ความอดทนมาก ยิ่งในส่วนของพระเจ้ามากกว่าในส่วนของเรา เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ซึ่งช่วยให้เรายอมรับความบาปของเรา และนำเราเข้ามาอยุ่ต่อหน้าพระองค์ผู้ที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ เราควรจะขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ปฏิบัติต่อเราอย่างที่เราสมควรได้รับ แต่พระองค์รู้ว่าเราต้องการพระคุณพระองค์มากแค่ไหน (สดุดี 103)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทำบาป ข้าพระองค์ไม่ชอบที่ตัวเองทำบาป แต่หลายครั้งที่ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อความอ่อนแอของตนเอง ขอทรงแก้ไขข้าพระองค์ และวางข้าพระองค์ไว้ในทางชอบธรรม นอกจากข้าพระองค์อยากจะทำให้พระองค์พอพระทัยแล้ว ข้าพระองค์อยากถวายเกียรติแด่พระองค์ ดังนั้นขอทรงโปรดกำจัดการหลอกลวง จุดอ่อนฝ่ายจิตวิญญาณต่างๆ ในจิตใจของข้าพระองค์ด้วย ให้ข้าพระองค์อยู่ในความบริสุทธิ์ ขอทรงเปลี่ยนแปลงให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระคริสต์ องค์เจ้าชีวิตด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น