ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ามีแผนงานที่จะให้พระคุณของพระองค์แผ่ไปทั่วโลก เราเริ่มจากตัวเราและแบ่งปันพระคุณนั้นไปยังคนรอบข้างเรา แล้วเราก็แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับคนที่อยู่ในที่เดียวกับเรา แล้วเราก็ออกไปประกาศข่าวดีทั่วโลก เมื่อเราถวายตัวในงานรับใช้ เราก็เชื่อด้วยว่าอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะอยู่กับเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะพูดกับคนที่อยู่รอบข้างโดยพระคุณของพระองค์ ขอทรงอวยพรคริสตจักรของเราในการแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับคนที่อยู่ในเมืองเรา พระบิดา ข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะทรงอวยพรความพยายามของเราที่จะออกไปประกาศข่าวดีทั่วโลก ขอทรงใช้เราที่จะทำให้แผนงานของพระองค์สมบูรณ์ ในการที่จะบอกข่าวดีของพระเยซูไปยังทุกประเทศ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น