ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใจที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ — นั่นคือสิ่งที่ทำให้การร้องเพลงดี! ในฐานะที่พระเยซูเป็นแหล่งที่มาของความรอด และเป็นศูนย์กลางของอนาคตของเรา ทำไมเราจะไม่ร้องเพลงล่ะครับ แต่การร้องเพลงไม่ได้เป็นเพียงเพื่อเราและพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าต้องการให้เพลงของเราที่จะเป็นพระพรให้ผู้อื่น เป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามและน่าอัศจรรย์ งานของพระองค์สวยงาม และการกระทำของพระองค์ก็เกินความเข้าใจ ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และความคิดของหัวใจข้าพระองค์ประกาศคำสรรเสริญพระองค์ ขอให้ใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยเราจากบาป ความอัปยศ กฎบัญญัติ และความตาย พระองค์ผู้เดียวที่ควรค่าแก่การสรรเสริญของข้าพระองค์ บทเพลงของและชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น