ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การไปโบสถ์หรือคริสตจักรสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ก็ไม่น่าแปลกอะไรหรอกครับ เพราะการที่ทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ หรือการมีวินัยก็ไม่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว การทำเพื่อคนอื่นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราว่า เราต้องไปร่วมอยู่กับคนของพระเจ้า เพราะพวกเขาต้องการเรา เพราะเราสามารถหนุนน้ำใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ ความจริงแล้ว ผมคิดว่าพระเจ้าคงอยากให้เรานึกถึงการอยู่รวมกัน "เป็น" คริสตจักร มากกว่าการ "ไป" คริสตจักร

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดอวยพระพรกลุ่มคริสเตียนที่ข้าพระองค์พบปะอยู่เสมอ ขอทรงอวยพระพรพวกเขาผ่านคำพูดและ ทัศนคติของข้าพระองค์ ในเวลาที่เราพบปะกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อที่เราจะหนุนน้ำใจซึ่งกันและกัน ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีพี่น้องในพระคริสต์ที่ร่วมในการเดินทางกลับบ้านไปหาพระองค์ด้วยกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น