ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ นั่นคือแผนงานที่พระองค์มีให้กับเราก่อนที่พระองค์จะสร้างโลก พระองค์จ่ายค่าไถ่เราในราคาสูงเพื่อรับเราเข้าไปเป็นครอบครัวของพระองค์ โดยการเสียสละของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ อะไรทำให้พระเจ้าทำแบบนี้น่ะหรือครับ ก็เพราะพระองค์ต้องการและพอพระทัยที่จะรักเรายังไงล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ไม่สามารถพูดบอกความรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ได้ ข้าพระองค์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งในบรรดาลูกๆที่พระองค์ทรงรับไว้ และข้าพระองค์อยากที่จะทำให้พระองค์มีความยินดีในการใช้ชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ทำให้พระองค์ผิดหวัง หรือไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็น ข้าพระองค์อยากให้ชีวิตของข้าพระองค์แสดงออกถึงการขอบพระคุณที่บริสุทธิ์สำหรับพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น