ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราพูดเกี่ยวกับการให้กับพระเจ้า หรือการทำงานของพระเจ้า เราต้องจำไว้ว่าทุกอย่างก็เป็นของพระองค์ ในทางกลับกัน เราต้องแบ่งปันพระพรที่พระองค์มอบไว้ให้แก่เรา สิ่งที่เรา "มี" จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจ้า ที่พระองค์มอบให้แก่เรา เพื่อที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้คนอื่น เพื่องานของพระเจ้าและพระสิริของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระผู้สร้างจักรวาล ข้าพระองค์สรรเสริญความอัจฉริยะในการสร้างของพระองค์ผ่านสิ่งที่ทรงสร้างอย่างยอดเยี่ยม ขอทรงอยู่กับเรา ลูกของพระองค์ ในการที่เราพยายามเป็นผู้ดูแลของประทานของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น