ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราจะเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า เราก็ยังต้องระวังว่าโลกนี้เป็นอย่างไร ความชั่วร้ายยังอยู่และควบคุมจิตใจของอีกหลายคน พระเจ้าอยากให้เรา"ฉวยโอกาส" ที่เราจะสัมผัสชีวิตของคนอื่นๆ ด้วยพระคุณของพระองค์ และเพื่อต่อต้านสิ่งล่อลวงต่างๆ และเอาชนะความชั่วร้ายได้

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในการใช้เวลาและอิทธิพลของข้าพระองค์ต่อชีวิตคนอื่นให้ดีที่สุด ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็นถึงการล่อลวงที่ซาตานเอามาวางไว้ในทางของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์กล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อพระองค์ และให้รู้วิธีที่ดีที่สุดในการเป็นพระพรให้แก่คนอื่นตามที่พวกเขาต้องการ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น