ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งที่เราพยายามไล่ตามก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเราได้มันมา เราก็ต้องพยายามที่จะรักษามันไว้ เพราะเรารู้ว่ามันจะหายไปอย่างรวดเร็ว พระเจ้าได้สัญญากับเราว่าผู้ที่แสวงหาในการมีสายสัมพันธ์กับพระองค์ และมุ่งมั่นทำตามน้ำพระทัยพระองค์จะอยู่ตลอดไปเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นนิรันดร์และจะอยู่ตลอดไป ดังนั้นขอให้เรานั่งลงและมองวิธีการที่เราใช้เวลาของเรา เงินของเราและความพยายามของเรา และถามว่าสิ่งที่เรากำลังใฝ่หา จริงๆ แล้วคุ้มค่ากับการที่ต้องมีไหม แล้วให้ถามอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญมากขึ้น: "ถึงแม้ว่าจะคุ้มค่าที่จะมี สิ่งนั้นจะอยู่ได้นานพอที่จะสร้างความแตกต่างไหม"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์กล้าที่จะซื่อสัตย์เกี่ยวกับสิ่งที่ข้าพระองค์กำลังใฝ่หาให้กับชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะให้สิ่งนั้นคุ้มค่า ข้าพระองค์ต้องการที่จะสร้างความแตกต่างที่ดี บางอย่างของความปรารถนาเหล่านั้น ข้าพระองค์สารภาพว่าเป็นการทำเพื่อตัวเอง อย่างไรก็ตาม พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์อยากที่จะมีชีวิตที่ส่งผลด้านดีต่อผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างแท้จริง ข้าพระองค์ไม่ต้องการเสียเวลาไล่ตามสิ่งที่จะไม่ยั่งยืนและไม่สำคัญ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาทางจิตวิญญาณแก่ข้าพระองค์ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และพบชีวิตของพระองค์แทนที่จะไล่ตามเงาสิ่งมีค่าในวัฒนธรรมของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น