ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางคนไม่อยากให้ซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์ เพราะเขามีพื้นเพที่มาจากครอบครัวธรรมดา ไม่ได้มีเชื้อสายมาจากครอบครัวชนชั้นสูง บ่อยครั้งที่เราเองก็ทำแบบเดียวกันนี้ในปัจจุบัน เราตัดสินคนและคิดว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะนำคนของพระเจ้า หรือรับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าได้ เพราะรากฐานชีวิตครอบครัวหรืออดีตของพวกเขาไม่ดีพอ แต่พระเจ้าไม่ได้มองไปที่ตระกูลของคน พระองค์ดูที่จิตใจ ดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้นำ ขอให้ติดสนิทกับพระเจ้า เพราะคุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ขออย่าได้ตอบสนองต่อทุกการวิจารณ์เล็กๆ น้อยๆ ให้อุทิศตัวเองเพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างกล้าหาญเถิดครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษ ที่ข้าพระองค์สงสัยในการเลือกผู้นำของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์​และคนที่คริสตจักรของข้าพระองค์ได้มองเห็นผู้นำที่พระองค์ทรงเลือกท่ามกลางในหมู่พวกเรา ขอทรงประทานให้พวกเขามีความกล้าในการที่จะนำอย่างซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัว ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น