ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข่าวดีครับ เมื่อเราแสวงหาความชอบธรรม ความยุติธรรม ความบริสุทธิ์ ความเมตตา และการทำตามพระเจ้า อนาคตของเราก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี อย่าปล่อยให้ความมืดรอบตัวคุณขโมยความชื่นชมยินดี ที่คุณกำลังมีในตอนนี้ไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ทุกข์ใจกับโลกนี้และวัฒนธรรมของคนในยุคนี้ ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับสัญญาแห่งชัยชนะและพระพรที่ทรงเตรียมไว้ให้เรา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มองไปที่ชัยชนะของพระองค์อย่างมุ่งมั่น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น