ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไป ใบไม้ร่วงและหญ้าก็แห้งตาย ข้อความนี้เตือนเราอีกครั้งว่าชีวิตเราสั้นนัก แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี แต่พระเจ้าจะเป็นผู้เติมเต็มความต้องการที่ลึกที่สุดของเรา ไม่ว่าคุณจะมีพระคัมภีร์ในซีดี หรือพระคัมภีร์เล่มเก่าแก่ของครอบครัว เปิดอ่านสิครับ คุณไม่ต้องการสัมผัสความเป็นนิรันดร์ในวันนี้หรือครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์อายุมากขึ้น ข้าพระองค์นึกถึงการอยู่ชั่วคราวของข้าพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้ และการปกครองของพระองค์ที่เป็นนิรันดร์ในสวรรค์ ขอให้ข้าพระองค์นึกภาพถึงสถานที่ที่ข้าพระองค์จะไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในพระคำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น