ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามองเห็นการตีสอนและการลงโทษที่รุนแรงและรวดเร็วของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราว่า ก็จริงอยู่ที่การลงโทษของพระองค์นั้นรุนแรง แต่การดูถูกการเสียสละชีวิตของพระเยซู ก็สมควรแล้วที่ได้รับการลงโทษจากพระเจ้า พระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ แต่การปฏิเสธพระคุณ ปฏิเสธพระเยซู และทุกอย่างที่พระองค์นำมา ก็เท่ากับว่าเราสร้างหายนะให้ตนเองและได้ปฏิเสธแหล่งที่มาของพระคุณที่แท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบพระคุณพระองค์มากสำหรับของขวัญแห่งพระคุณที่มีค่าและเจ็บปวดมาก ขอทรงให้ข้าพระองค์นำพระคุณของพระองค์ไปสู่คนอื่นๆ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความสามารถที่จะแบ่งปันพระคุณด้วยความรัก เพื่อที่คนอื่นจะรู้จักความรอดของพระองค์ และรอดพ้นจากการพิพากษาที่พวกเขาได้ปฏิเสธพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น