ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามองเห็นการตีสอนและการลงโทษที่รุนแรงอย่างฉับพลันของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม แล้วก็อดที่จะอกสั่นขวัญหายกับความรุนแรงของมันไม่ได้ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราว่า ก็จริงอยู่ที่การลงโทษของพระองค์นั้นรุนแรง แต่การเมินหน้าและดูถูกการสละชีพของพระเยซูนั้น ก็สมควรแล้วที่ได้รับการลงโทษจากพระเจ้า พระคุณของพระเจ้านั้นเหลือเชื่อและยอดเยี่ยมมาก แต่การปฏิเสธพระคุณ ปฏิเสธพระเยซู และปฎิเสธทุกอย่างที่พระองค์ทำเพื่อจะได้พระคุณมา ก็เท่ากับว่าเราสร้างความหายนะให้ตนเองและได้ปฏิเสธแหล่งที่มาของพระคุณที่แท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบคุณพระองค์เป็นอย่างมากสำหรับของขวัญแห่งพระคุณที่เกิดจากความเจ็บปวดและความสูญเสียของพระองค์ โปรดให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะนำพระคุณนั้นไปสู่คนอื่นๆ โปรดให้ความสามารถกับข้าพเจ้าที่จะแบ่งปันพระคุณนั้นด้วยความรัก เพื่อคนอื่นจะได้รู้จักความรอดของพระองค์ และรอดพ้นจากการถูกพิพากษาที่ปฎิเสธของขวัญอันวิเศษสุดคือพระเยซูนั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น