ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในความเป็นมนุษย์ที่เรามักจะโต้เถียงอย่างรวดเร็วในการพูดสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความสำคัญกับเรา แต่คนอื่นไม่เห็นด้วยกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหาร วันหยุดและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ปัญหานี้มักเป็นสัญญาณของความไม่มั่นใจมากกว่าการแสดงความจริงใจ เราควรมุ่งมั่นทำในสิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่ว่าทำเพราะคนอื่นทำหรือเห็นด้วยที่เราจะทำ ในขณะเดียวกันเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการตัดสินคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาทำหรือไม่ทำ เช่นเรื่องการเฉลิมฉลอง การกินหรือดื่มสิ่งที่สำคัญคือ เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดยกโทษให้กับความโง่เขลาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยึดติดกับสิ่งไร้สาระ และลืมที่จะมองเรื่องที่สำคัญและคนของพระองค์ ขอให้ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในวันนี้และทุกๆ วัน เป็นการกระทำที่ตัดสินใจด้วยสติ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น