ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในสงครามที่เราต่อสู้กับมาร เราใช้อาวุธฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าที่ทำให้เราสามารถรู้จักความจริงและเสรีภาพที่มากับความจริงนั้น อาวุธของมารคือการหลอกลวงและความตาย พระคุณของพระเจ้าให้เราเห็นถึงการล่อลวงนั้น และสามารถเห็นการหลอกลวงที่เกาะอยู่ในใจของมนุษย์ทั้งชายหญิง อำนาจของพระเจ้าทำลายความตายและให้เรามีชัยชนะในพระเยซู หน้าที่เราเพื่อชัยชนะนี้น่ะหรือครับ ก็คือเชื่อฟังองค์เจ้าชีวิต และช่วยคนอื่นให้เชื่อฟังพระองค์ด้วย แสวงหาพระคุณและอำนาจของพระองค์เพื่อช่วยเราเอาชนะในสิ่งที่จะมาทำลายเราได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะเอาชนะมารซาตาน เอาชนะอิทธิพลของมารในชีวิตของคนที่ข้าพระองค์รัก ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น