ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในความเป็นมนุษย์ เรามักจะชอบพูดประชดประชัน เมื่อคนไม่เห็นด้วยกับเรา ในเรื่องที่เราคิดว่าสำคัญ โดยเฉพาะ เรื่องอาหาร วันหยุดและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ปัญหานี้มักเป็นเรื่องของการขาดความเชื่อมั่นมากกว่าการแสดงความจริงใจ เราควรจะทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำหรือเห็นด้วย ในขณะเดียวกัน เราต้องระมัดระวังที่จะไม่ไปเที่ยวตัดสินใครต่อใคร ในสิ่งที่พวกเขาทำหรือไม่ทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเฉลิมฉลอง การกินหรือการดื่ม สิ่งที่สำคัญคือก่อนที่เราจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้น เราต้องคิดว่ามันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดยกโทษให้กับความโง่เขลาเบาปัญญาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวันๆ ยุ่งอยู่กับเรื่องวุ่นวายและไร้สาระมากมาย จนลืมใส่ใจเรื่องต่างๆหรือผู้คนที่พระองค์ใส่ใจ ขอให้ข้าพเจ้าตั้งใจทำทุกอย่างในวันนี้และทุกๆ วัน เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น