ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ซาตานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือเรื่องหลอกๆ ซาตานและฤทธิ์อำนาจของมันเป็นของจริง และเป็นอันตราย แต่แทนที่เราจะมัวกังวลเกี่ยวกับมัน ให้พวกเราต่อต้านมันเมื่อเราถูกล่อลวง และหันไปจดจ้องที่พระเยซู พระองค์ได้ชนะซาตานในการประลองที่เขากลโกธานั้น พระองค์ยึดอาวุธที่ร้ายกาจของซาตานและปลดมันทิ้ง ต่อจากนี้ไป เราสามารถต่อต้านซาตานแล้วมันก็จะหนีไปจากเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณพระองค์ที่ได้ส่งพระเยซูมา เพื่อปลดปล่อยเราจากเงื้อมมือของซาตาน โดยความตายของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่าความตายของข้าพเจ้าจะไม่ใช่จุดจบของสายสัมพันธุ์กับพระองค์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตกับพระองค์ แต่ในวันนี้ ขอพระองค์ช่วยข้าพเจ้า ที่จะขัดขืนกับฤทธิ์อำนาจของซาตานที่มายั่วยวนข้าพเจ้าในจุดอ่อนต่างๆนี้ คือ ... อธิษฐานผ่านทางฤทธิ์อำนาจและในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น