ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สวรรค์เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยใจของเรา เมื่อเราท้อแท้ สงสัย และหดหู่ เราต้องมีตาใจของเรา "ที่ตระหนักรู้" แสงสว่างจะเข้ามาในความมืด และเราได้เห็นแสงแห่งความหวัง และสิ่งที่เราจะได้รับอย่างมากมาย แต่เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น วิธีเดียวที่จะนึกถึงสิ่งเหล่านี้คือการร้องเพลงสรรเสริญ อธิษฐาน และอ่านพระสัญญาของพระเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระองค์เป็นความหวังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อในพระองค์ และพระสัญญาของพระองค์ แต่ข้าพระองค์ยอมรับว่าในบางครั้ง เช่นตอนนี้ ข้าพระองค์ต้องต่อสู้กับความเชื่อมั่นของข้าพระองค์ว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์ และจะทรงทำสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ไว้วางใจชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ ขอทรงเติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณ และทำให้ข้าพระองค์หายสงสัย และปลุกความรักที่ข้าพระองค์จะได้รับใช้พระองค์ด้วยความกล้าหาญ และแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับผู้อื่น อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น