ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

“ผมเชื่อครับ ช่วยทำให้ผมเชื่อมากขึ้นด้วยครับ" นั่นคือสิ่งที่พ่อของเด็กที่มีผีเข้าและมีอาการชัก ได้พูดกับพระเยซู (มาระโก 9) บางทีคำอธิษฐานของเราควรจะเป็นแบบนี้ด้วย ถ้าเราดูวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในความเชื่อในพระธรรมฮีบรูบทที่ 11 เราจะรู้ว่าพวกเขาก็อธิษฐานเช่นนี้เหมือนกัน พวกเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลา พวกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะไว้วางใจพระเจ้า แต่พวกเขาก็ยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นไว้ พวกเขาเชื่อและทำด้วยความมั่นใจอย่างไม่หยุดยั้งเพราะเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงช่วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ให้เรามีความเชื่อที่ยึดมั่นแบบนั้นกันด้วยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์เชื่อ แต่ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมากขึ้นด้วย" ขอทรงให้ความเชื่อของข้าพระองค์เติบโตและมีพลัง เพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นคำพยานถึงพระองค์และพระคุณของพระองค์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น