ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แทนที่จะอธิษฐานด้วยถ้อยคำยาวๆ หรือคำที่หรูหรา พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใกล้พระองค์ในฐานะพ่อ และพูดคุยกับพระองค์เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณที่เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และยังคอยอยู่ใกล้ๆ เรา ขอทรงใช้ชีวิตของข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อพระเกียรติจะมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น