ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเข้าหาพระเจ้าโดยถือว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ที่เราจะต้องนมัสการด้วยความเคารพยำเกรง และเข้าหาพระองค์ในฐานะเป็นอับบาพ่อของเราที่เป็นลูกรักของพระองค์ พระเจ้าไม่ต้องการคำอธิษฐานที่ยืดยาว หรือใช่คำที่สวยหรูเลิศเลอ แต่พระองค์อยากให้เราพูดคุยกับพระองค์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวัน และให้เรารู้ว่าพระองค์ฟังและตอบคำอธิษฐานของเราด้วย ทั้งเรื่องฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ และพระองค์ยังช่วยเหลือในสิ่งที่เราจำเป็น และอวยพระพรเราด้วยพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณที่เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และยังอยู่ใกล้ชิดเราอีกด้วย โปรดใช้ชีวิตของข้าพเจ้าให้ทำตามใจพระองค์ เพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น