ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้อย่างไร พลังงานและเวลามาจากไหน จักรวาลนี้เป็นระบบระเบียบได้อย่างไร ทั้งหมดที่เรารู้ก็มีแค่ว่าเราเกิดมาแล้วร่างกายก็จะเสื่อมถอย ผุพังและตายไป แต่โดยความเชื่อ เรารู้ว่าทุกอย่างมาจากการออกแบบไว้อย่างชัดเจนของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับโลกอันสวยงามที่พระองค์ทรงสร้าง ขอบพระคุณสำหรับหลักการต่างๆที่ทำให้ทุกอย่างมีระบบในโลกของเราและช่วยให้เราเข้าใจโลกของเรามากขึ้น จิตใจของข้าพระองค์ยกย่องในการทรงสร้างที่หลากหลายและยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น