ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตคุณ คุณทุ่มเทให้กับอะไรมากที่สุด มีแค่ความชอบธรรมเท่านั้นที่จะให้ประโยชน์ระยะยาวอย่างแท้จริงกับคุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ได้ตีค่าว่า อะไรดี อะไรที่บริสุทธิ์และอะไรที่ชอบธรรม ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ได้ส่งเสริมข้าพเจ้าให้พัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ติดตัวมากขึ้น ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change