ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดของคุณ มีเพียงความชอบธรรมเท่านั้นที่จะสามารถให้กำไรที่แท้จริงในระยะยาวได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่มองเห็นค่าว่าอะไรดี อะไรที่บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ช่วยให้ข้าพระองค์พัฒนาบุคลิกลักษณะให้เป็นไปตามนั้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น