ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณคิดยังไง แต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะเห็นว่าการผ่านการล่อลวงของเรามีเกียรติ จริงๆ แล้วล่อลวงในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะทน! นี่คือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซู เรามีเหตุผลสำคัญทางจิตวิญญาณที่จะทนต่อการล่อลวง เหตุผลหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับการยึดมั่นในความเชื่อเมื่อมีเรื่องยากลำบากฝ่ายจิตวิญญาณก็คือ พระสัญญาของพระเจ้าที่จะมอบมงกุฎแห่งชีวิตแก่เรา และไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาแห่งมงกุฎแห่งชีวิตของผู้ชนะแก่ข้าพระองค์ ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ที่จะอดทนผ่านสิ่งต่างๆไปได้โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น