ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรับใช้พระเจ้าทำไม เพราะความกลัวหรือ เพราะรู้สึกว่าต้องทำ หรือเพราะว่าพ่อแม่ทำ แล้วถ้าคุณรับใช้เพราะว่าความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับคุณและสิ่งที่พระองค์จะทำให้คุณล่ะ ผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลูกของพระองค์ลงมาตายเพื่อความบาปของผม เพื่อผมจะได้รับการยกโทษ ได้รับการชำระ ได้เป็นลูกที่พระเจ้ารับเลี้ยง และเพื่อที่ผมจะสามารถอยู่กับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์อยากที่จะแบ่งปันพระพรและให้รางวัลแก่ทุกคนที่เชื่อในพระคุณและความรักของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความเชื่อของข้าพระองค์และสำหรับผู้ที่มีส่วนช่วยให้ข้าพระองค์มารู้จักพระองค์และพระคุณของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการที่จะแบ่งปันความเชื่อนี้กับเพื่อนและครอบครัวของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจว่าชีวิตของข้าพระองค์นั้นมั่นคงในความรักของพระองค์ และมีชัยชนะเพราะอำนาจของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายคำสรรเสริญ คำขอบพระคุณ และจิตใจของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น