ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีเหตุผลอะไรที่เรารับใช้พระเจ้ากัน เพราะกลัวหรือ หรือเป็นหน้าที่ หรือเพราะพ่อแม่ทำ หรือเพราะเราอยากเอาใจพระเจ้าและทำให้พระองค์ดีใจ หรือเพราะเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเราและกำลังจะทำให้กับเราอีก เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูลูกของพระองค์ลงมาตายเพื่อไถ่เราจากความบาป เพื่อเราจะได้รับการอภัย ได้รับการชำระล้าง และได้รับเป็นลูกเข้าสู่ครอบครัวนิรันดร์ของพระองค์ และยิ่งกว่านั้น เราก็ยังเชื่อว่า พระเจ้าอยากจะแบ่งปันพระพรกับเรา และรักที่จะให้รางวัลกับคนที่ไว้วางใจในพระคุณและความรักของพระองค์ เพราะเราเชื่ออย่างนั้น เราจึงแสวงหาพระองค์อย่างสิ้นสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับความเชื่อของข้าพเจ้าและคนเหล่านั้นที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์และพระคุณของพระองค์ด้วย โปรดอวยพรข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้ากำลังหาลู่ทางที่จะแบ่งปันความเชื่อนี้กับคนในครอบครัวและกับเพื่อนๆของข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับความมั่นใจว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นมั่นคงอยู่ในความรักของพระองค์ และมีชัยชนะเพราะอำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญ คำขอบพระคุณ และจิตใจของข้าพเจ้าแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น