ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคนที่แสวงหาความชอบธรรมและความยุติธรรม คุณคิดว่าจะมีสัญญาใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีก เราจะได้เห็นใบหน้าของพระเจ้า เหลือเชื่อจริงๆ ช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน พระเจ้าเป็นพ่อที่ประเสริฐจริงๆ(1 ยอห์น 3:1-3)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในทุกกาลเวลา ขอบคุณคำสัญญาอันยิ่งใหญ่และมีค่าของพระองค์ ข้าพระองค์ตั้งตารอคอยที่จะถึงวันที่ได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ และอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น