ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยังมีสัญญาอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกไหม สำหรับคนที่แสวงหาความชอบธรรมและความยุติธรรม เราจะเห็นพระเจ้าซึ่งๆหน้า ช่างเหลือเชื่อจริงๆ ช่างเป็นพระพรจริงๆ ช่างเป็นอนาคตที่สดใสจริงๆ ช่างเป็นพระบิดาที่สุดยอดจริงๆ ดังนั้น ให้เราแสวงหาอับบาพ่อคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา ด้วยสิ้นสุดใจ สุดจิต สุดความคิดและสุดกำลังกันเถอะ จนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะได้เห็นพระองค์ตัวเป็นๆ และอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในสง่าราศีของพระองค์(1 ยอห์น 3:1-3)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ขอบคุณสำหรับคำสัญญาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของพระองค์ ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันนั้นที่จะได้เห็นพระองค์ซึ่งๆหน้าและอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น