ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้เราเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระองค์ โดยที่เราไม่คิดว่าพระเจ้าบังคับ หรือเผด็จการกับเรา พระเจ้าเพียงต้องการให้เราสะท้อนลักษณะของพระองค์ แสวงหาพระพรที่พระองค์ให้ และรับกำลังจากพระองค์ ขอให้เราอย่ามองว่าการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่เราต้องจำใจทำ แต่เป็นพระพรที่เราจะพบเจอ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระบิดา ขอบพระคุณที่เปิดเผยให้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์ และเรียกให้ข้าพระองค์เชื่อฟัง ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยากที่จะแบ่งปันพระพรให้แก่ข้าพระองค์และนำข้าพระองค์เข้าไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น