ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าต้องมาก่อนทุกสิ่ง เราไม่ให้พระเจ้ามาเป็นลำดับสุดท้าย น้อยที่สุด หรือเมื่อมีเหลือ พระองค์ให้เราในสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์มี มีค่ามากที่สุด และเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบที่สุด คือพระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซูนั่นเอง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ แล้วเราทำไมเราไม่ให้สิ่งที่ดีที่สุด สำคัญมากที่สุด และมีค่ามากที่สุดของเราแก่พระองค์ล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีพระคุณและพระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงรับใจของข้าพระองค์เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระองค์ ที่ข้าพระองค์มอบให้พระองค์ด้วยความเต็มใจ ขอทรงทำให้จิตใจของข้าพระองค์อ่อนโยน และให้เป็นจิตใจที่มีเมตตาและพระคุณอย่างที่พระองค์มี ข้าพระองค์ขอถวายตนมุ่งมั่นเพื่อพระองค์และงานของพระองค์ในโลกนี้ ให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและดีที่สุด อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น