ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นประโยคที่สวยงามใช่ไหมครับ! "พระองค์แผดเสียงกึกก้องด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์; และพระองค์ทำสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ที่เราไม่อาจเข้าใจได้" แทนที่จะใช้เวลามากในการพูดคุยหรือคิดเกี่ยวกับวิธีที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ให้เรามาสรรเสริญพระองค์ในคำอธิษฐานกันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ บริสุทธิ์ ชอบธรรม และเป็นนิรันดร์! พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เพียงผู้เดียวอย่างแท้จริง ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจในวิธีของพระองค์ แต่ข้าพระองค์รักพระองค์ พระองค์มีค่าเกินกว่าวันที่ดีที่สุดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมพระองค์จะต้องจ่ายในราคาที่แพงนั้น เพื่อแลกกับคนอย่างข้าพระองค์ แต่พระเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น