ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเติบโตขึ้นมาในฝั่งตะวันตกของรัฐเท็กซัส ผมรู้ดีว่า "ดินแดนที่กระหายน้ำ"นั้นเป็นอย่างไร ดินสีดำหดตัวทำให้เกิดรอยแตกลึกลงไปในพื้นดิน หญ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็ตายไป สายลมก็พัดฝุ่นละอองผ่านดินแดนที่แห้งผากนี้ และในที่สุดเมื่อฝนตกลงมาบน "ดินแดนที่กระหาย" นี้ก็ได้ดูดซับน้ำมหาศาลลงไป ในขณะที่น้ำฝนก็นองพื้นจนเปียกและไหลลงไปในรอยแตกลึกจากภัยแล้ง ดินก็อุ้มน้ำไว้ หญ้าก็ฟื้นคืนชีพ และชีวิตก็ได้รับการเติมเต็มอีกครั้งหนึ่ง ในความแห้งแล้งทางฝ่ายจิตวิญญาณก็เหมือนกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เทพระพรลงมา ทำให้เกิดการฟื้นฟูและเติมเต็มหัวใจที่กระหายของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตาและทรงรัก ขอบคุณสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ได้เทลงมาในชีวิตของข้าพเจ้า เหนือสิ่งอื่นใด พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับพระพรแห่งการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ ความเข้มแข็ง พระคุณ และการฟื้นฟูของพระองค์ ที่ทรงมอบให้กับข้าพเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น