ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเติบโตขึ้นมาในฝั่งตะวันตกของรัฐเท็กซัส ผมรู้ว่า "ดินแดนที่กระหายน้ำ" จริงๆ เป็นอย่างไร ดินสีดำหดตัวทำให้เกิดรอยแตกลึกลงไปในพื้นดิน หญ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็ตาย สายลมก็พัดมวลของฝุ่นละอองที่ผ่านดินแดนที่แห้งแล้ง เมื่อฝนที่ตกลงมา "ดินแดนที่กระหายน้ำ" น้ำฝนจำนวนมากก็ทำให้พื้นผิวหน้าดินเปียก และไหลลงเข้าไปในรอยแตกลึกจากภัยแล้ง ดินก็มีมากขึ้น หญ้าก็กลับมามีชีวิต และชีวิตได้รับการเติมเต็ม ในความแห้งแล้งทางจิตวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเทพระพรแก่เรา ให้เรามีเวลาแห่งการฟื้นฟูและการเติมเต็มหัวใจที่กระหายของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตาและทรงรัก ขอบพระคุณสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ได้เทหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ พระบิดา เหนือสิ่งอื่นใด ขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งการสถิตอยู่ของพระองค์ ความเข้มแข็ง พระคุณ และการฟื้นฟูของพระองค์ ที่ทรงมอบให้แก่ข้าพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น