ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งผู้ที่มีโอกาสได้รับพระพรมากที่สุดก็ปฏิเสธพระพรเหล่านั้น และหลงกลับเข้าไปสู่นิสัยความบาปตามอย่างบรรบุรุษและวัฒนธรรมของพวกเขาเอง ผลของการปฏิเสธพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นใหญ่หลวง สิบวันที่ผ่านมา เราได้เน้นไปที่อนาคตที่รุ่งโรจน์ที่รอเราอยู่เมื่อเราเดินกับพระคริสต์ แต่น่าเสียดายที่หลายคนไม่อยากจะไปในขบวนรถไฟแห่งพระคุณนี้กับเรา พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าและดูถูกผู้ที่เชื่อ ในการที่เราจะเผชิญหน้ากับการวิจารณ์ของพวกเขา ขอให้เราเชื่อในการทรงเรียกของพระองค์จริงๆ ไม่ใช่แค่คำพูด แต่ด้วยการกระทำของเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่บนสวรรค์​ข้าพระองค์รอที่จะไปอยู่กับพระองค์ แต่พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องเจอสิ่งท้าทายหลายอย่างในการที่จะยึดมั่นในความสัตย์ซื่อต่อพระองค์ ข้าพระองค์ไม่อยากหลงไปทำนิสัยบาปชั่วร้ายตามอย่างคนที่เคยทำมาก่อนข้าพระองค์ และคนที่ต่อต้านพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความเชื่อเหมือนกับผู้ที่รับใช้พระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจ ขอทรงไถ่ข้าพระองค์จากความคิดและการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น