ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราทุกคนเป็นหนึ่งในพระเยซูคริสต์" เปาโลบอกกับชาวกาลาเทีย (กาลาเทีย 3:26-29) แต่อย่างไรก็ตาม ซาตานก็คอยพยายามที่จะแบ่งแยกคนของพระเจ้า หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของซาตาน คือการแบ่งแยกชายหญิง ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือโบสถ์ เปาโลเตือนเราว่าถ้าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิตของเรา เราต้องตระหนักว่าเราต้องการกันและกัน เราต้องเห็นค่าของกันและกัน เราต้องเลือกที่จะรวมกันอยู่รอบๆ พระเยซูคริสต์แทนที่จะปล่อยให้ซาตานแบ่งแยกเราโดยใช้ความแตกต่างของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสร้างข้าพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญในการเห็นค่าของคนอื่น เหมือนอย่างที่พระองค์เห็นคุณค่าในตัวของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น