ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วันนี้กลิ่นตัวของคุณเป็นยังไง ถามเรื่องส่วนตัวไปไหมครับ พระเจ้าไม่คิดอย่างนั้น เปาโลบอกว่าเราเป็นนักรบผู้มีชัยกลับมา ทั่วตัวอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของชัยชนะ สำหรับคนที่ได้เจอเราและรู้จักเรา กลิ่นหอมนี้จะนำพวกเขาให้ไปเจอกับพระเจ้า ไปเจอกับชัยชนะของพระองค์เหนือความต้องการของเรา และไปเจอกับชัยชนะที่พระองค์ให้กับเราเหนือความตาย เราเป็นผู้มีชัยของพระเจ้าและเป็นผู้พิชิต ขอให้เราใช้ชีวิตอยู่ใต้การทรงนำของพระองค์ และแสดงให้คนเห็นถึงพระคุณและชัยชนะของพระองค์ในชีวิตของเรา

Thoughts on Today's Verse...

What do you smell like today? Is that question too personal? Not to God! Paul says we are warriors returning from conquest with the smell of victory incense permeating our presence. To those who see us and know us, this aroma points them to God and his victory over our wills and his victory for us over death. We are God's conquest and conquerors. Let's live surrendered to his will, displaying his grace and victory in our lives.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะอันเหลือเชื่อเหนือความบาปและความตาย ยิ่งไปกว่านั้น ขอขอบคุณสำหรับการเอาชนะใจที่ดื้อด้านของข้าพเจ้า และยังอวยพรข้าพเจ้าด้วยพระคุณอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์อีกด้วย ข้าแต่พระยาห์เวห์ แม้ในชีวิตจะต้องเจอะเจอกับความท้าทาย ความทุกข์ยากลำบากและความเจ็บปวด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตแบบผู้กำชัยชนะในขบวนแห่กลับบ้านไปหาพระองค์ อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, O LORD God Almighty, for your incredible victory over sin and death. Thank you even more for conquering my rebellious heart and for blessing me with your incomparable grace. Despite the challenges, difficulties, and pains in life, dear LORD, please help me live my life as a victory march as I journey home to you. In Jesus' mighty and holy name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 2:14

ความคิดเห็น