ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เรารอคอยเพื่อจะได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีให้กับเรานั้น เราจำเป็นต้องรู้ว่าเรายังอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าจะชนะสงครามนี้อย่างแน่นอนผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระคริสต์ได้เอาชนะสงครามนี้อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้เราไม่หลงกล มารซาตานจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะหลอกลวงทุกคน และทำให้คนที่หลงหายนั้นสับสน ขอให้เรายึดติดกับแผนการของพระเจ้า ด้วยการใช้ชีวิตด้วยความจริงของพระองค์ ฟังเสียงของพระองค์ในพระคัมภีร์ และติดตามการทรงนำของพระวิญญาณ

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ โปรดให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรคือความจริง และต่อต้านการล่อลวงของซาตาน โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยเพื่อพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น